Đăng ký miền FIO (Tin cậy)

Đăng ký miền FIO (Tin cậy)

Trust cho phép đăng ký Miền FIO tùy chỉnh (tức là một miền khác với @trust).

1) Để bắt đầu sử dụng Giao thức FIO, trước tiên bạn phải thêm Mã thông báo FIO vào Ví tin cậy của mình

2) Tìm kiếm Mã thông báo FIO, sau đó bật

3) Trên tổng quan về Mã thông báo FIO, bạn sẽ thấy một liên kết mà khi được nhấp vào, bạn sẽ được đưa đến trang Đăng ký Ví đáng tin cậy.

4) Trên trang web này, bạn sẽ có tùy chọn để tìm kiếm miền tùy chỉnh và sau đó thanh toán cho nó thông qua nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Là hữu ích không?

Bài báo trước

Ví tin cậy